ความเสี่ยงภัย(ใหม่)”ความหมายที่หลากหลายของภัยพิบัติ

งานเสวนาวิชาการ “ความเสี่ยงภัย (ใหม่) : ความหมายที่หลายหลากของภัยพิบัติ” 20 กันยายน 2561

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ช่วงที่  1 | ช่วงที่ 2