จากสุลาเวสี สังคมไทยควรเรียนรู้อย่างไร

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ระดับความรุนแรง 7.5 และเกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ ในพื้นที่เมืองปาลู เกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ถือได้ว่าเป็นอีกความสูญเสียที่สำคัญของประชาคมโลก ในขณะที่เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีความพร้อมด้านระบบเตือนภัยสึนามิมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เหตุการณ์ในครั้งนี้ จึงเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญให้กับนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยเองที่มีบทเรียนความเสียหายมหาศาล จากภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ เมื่อครั้งปี 2547 ดังนั้นการมีเวทีวิชาการ เพื่อถอดรื้อและร่วมกันขบคิด ถึงที่มาที่ไปแห่งความเสียหาย จึงเป็นอีกทางออกหนึ่งสำหรับประเทศไทย ในการเตรียมการป้องกันความเสี่ยงภัย และลดทอนความเสียหายในน้อยลง

เอกสารฉบับเต็มดาวน์โหลด ที่นี่

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดาวน์โหลดได้ ที่นี่